วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีประเทศกัมพูชา


 ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของประเทศกัมพูชา
 

ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีประเทศกัมพูชา
          ประเทศกัมพูชาเป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน วัฒนธรรมประเพณีจึงมีความเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ ความเชื่อ และวิถีชีวิตของคนในประเทศ ซึ่งศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ ได้แก่
          *ระบำอัปสรา (Apsara Dance)
          เป็นการแสดงนาฏศิลป์ที่โดดเด่นของกัมพูชา ซึ่งถอดแบบการแต่งกายและท่าร่ายรำมาจากภาพจำหลักรูปนางอัปสรที่ปราสาทนครวัด
          *เทศกาลน้ำ (Water festival) หรือ “บอน อม ตุก” (Bon Om Tuk)
          เทศกาลประจำปีที่ยิ่งใหญ่ของกัมพูชา จัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนเพื่อเป็นการแสดงความสำนึกในพระคุณของแม่น้ำที่นำความอุดมสมบูรณ์มาให้ โดยจะมีการแข่งเรือยาว แสดงพลุดอกไม้ไฟ และการแสดงขบวนเรือประดับไฟ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น